Aluminium – charakterystyka i zastosowanie

Jednym z lepiej znanych łatwo topliwych metali nieżelaznych jest aluminium, zwane też glinem o czystości technicznej. Częstość występowania tego pierwiastka (Al) w przyrodzie jest ogromna. W skorupie ziemskiej tylko tlen i krzem występują częściej. Aluminium – cechy Aluminium jest metalem lekkim, plastycznym i niemagnetycznym. Doskonale przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Jego gęstość to około 2,7 […]