Aluminium – charakterystyka i zastosowanie

Jednym z lepiej znanych łatwo topliwych metali nieżelaznych jest aluminium, zwane też glinem o czystości technicznej. Częstość występowania tego pierwiastka (Al) w przyrodzie jest ogromna. W skorupie ziemskiej tylko tlen i krzem występują częściej.

Aluminium – cechy

Aluminium jest metalem lekkim, plastycznym i niemagnetycznym. Doskonale przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Jego gęstość to około 2,7 g/cm3, jest więc prawie trzykrotnie lżejszy od żelaza. Czyste aluminium nie jest zbyt wytrzymałe, dlatego zwykle w technice stosuje się jego stopy z innymi pierwiastkami, np. z miedzią, żelazem czy krzemem. Takie mieszanki mają kilka razy wyższe parametry mechaniczne. Niewielka gęstość stopów z aluminium sprawia, że mają korzystną wytrzymałość właściwą (czyli w odniesieniu do ciężaru właściwego). Co więcej, ich udarność nie spada przy niskich temperaturach, co jest charakterystyczne dla stali. Stopy aluminium mają jednak tę wadę, że wykazują niską wytrzymałość zmęczeniową.
Zaletą aluminium jest to, że łatwo poddaje się wielokrotnemu recyklingowi, dzięki czemu jest przyjazne środowisku.

Technologia wytwarzania aluminium

Aluminium pozyskiwane jest przede wszystkim z boksytu (lita skała osadowa złożona głównie z wodorotlenków glinu). Boksyt z kopalni transportowany jest do zakładu wzbogacania, gdzie po przeprowadzeniu różnych działań ostatecznie przetwarzany jest w tlenek glinu. Najpierw ruda jest rozdrabniana do konsystencji piasku w młynie kulowym. Nastepnie przeprowadza się ekstrakcję tlenku glinu w procesie Bayera. Dalej produkt umieszczany jest w zbiornikach ciśnieniowych i podgrzewany do 240 st. C. W wynik tego działania powstaje glinian sodu. Po oczyszczeniu go nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, poddaje się go procesowi hydrolizy w zbiornikach grawitacyjnych. W obecności zarodków krystalizacji wytrąca ise wodorotlenek glinu. Ten w procesie kalcynacji ostatecznie przeprowadza się w tlenek glinu.

Zastosowanie aluminium

Za względu na swoje liczne zalety, aluminium znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach. Wykorzystuje się je między innymi:

• w przemyśle samochodowym,
• w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym,
• w przemyśle stoczniowym,
• do produkcji przewodów i kabli,
• jako folię spożywczą,
• do tworzenia puszek na napoje,
• do tworzenia stalowo-rdzeniowych kabli napowietrznych,
• do produkcji turbin wiatrowych,
• do produkcji mosiądzó, brązów i innych stopów,
• jako podstawowy składnik niektórych materiałów magnetycznych.

Post Author: MetalWorld

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *